Sunday, 20 July 2014

Hun Sen – Time to Pack?


«គឺ​ខាង​គាត់​អ្នក​បង្ក​មុន​ណាស់ ខ្ញុំ​ថា​បាត​ដៃ​ទី​៣​ហ្នឹង​តែ​ហ្មង អ្នក​បង្ក ដឹង​អាវុធ​អី​រុំ​ក្រដាស​ឈើ​រឹង ហើយ​រុំ​ក្រដាស​កាសែត ហើយ​យក​មក​ដាក់​បន្លំ​ប៉ុន្មាន​បាវ ហើយ​យក​មក​សម្រាប់​វ៉ៃ​សង្គ្រោះ​ជាតិ គឺ​អ៊ីចឹង​តែ​ហ្មង។ បាទ! បើ​មិន​ដោះ​លែង​ទេ ខ្ញុំ​ថា​រឿងរ៉ាវ​កាន់​តែ​វែង​ឆ្ងាយ គឺ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់​មិន​សុខ​ចិត្ត​ទេ ប្រហែល​ជា​បាតុកម្ម​ធំ​ហ្មង»
Prey Veng citizen Chab Seng Ly, 17 July 2014, Radio Free Asia


“No lawmakers were arrested, police only arrested three crazy people [Mu Sochua, Men Sothavrin, and Keo Phirum]. Lawmakers would not act crazily at Freedom Park.”

Deputy municipal police chief in charge of the operation to clear the protesters Chuon Narin, The Cambodia Daily, 16 July 2014


“I had no baton or wooden stick in my hand to defend myself when they beat me. I was hit on the shoulders and was brutally kicked in the forehead. I promise that I will beat them in revenge if they ever return to protest here again.”

Injured Phsar Chas commune security guard Sorm Sochhoeun, 16 July 2014, The Phnom Penh Post


"Because of the culture of violence, previously security officials beat demonstrators and now the demonstrators beat the security in revenge.”

Licadho technical adviser Ath Sam Ath, 15 July 2014, The Phnom Penh Post


«ហើយ​ចំណុច​ចុង​ក្រោយ គឺ​រដ្ឋាភិបាល​គាត់​មិន​ចង់​ឃើញ​នៅ​កម្លាំង ឬ​ចលនា​មហាជន​បន្ត​ទៅ​ទៀត​នៅ​ក្នុង​សង្គម​ខ្មែរ។ ប៉ុន្តែ​សមរភូមិ​ថ្មី​ដែល ហ៊ុន សែន គាត់​ជ្រើស​រើស​នេះ​អាច​មាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​ខ្ពស់ ហើយ​ជា​សមរភូមិ​ដែល​គាត់​ពុំ​មាន​បទពិសោធន៍ អាច​នឹង​ទទួល​បរាជ័យ​ក៏​អាច​ថា​បាន ពីព្រោះ​សត្រូវ​កាន់​តែ​ច្រើន ហើយ​ចំណង​ការទូត​ក៏​កាន់​តែ​ចង្អៀត ហើយ​សហគមន៍​អន្តរជាតិ​ក៏​ទម្លាក់​ការ​យល់​ឃើញ​ច្រើន​មក​លើ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បច្ចុប្បន្ន»
Analyst Kem Ley, 17 July 2014, Radio Free Asia


“I’m completely surprised that it has taken this long for a violent reaction from the CNRP supporters or the people frustrated by the government’s response to expression [sic]. You look at the injustice [in society], there must be a lot of frustrated and angry people out there . . . the security forces have not been behaving themselves anyway, and they’ve pretty much acted as thugs as well. It’s pretty upsetting to see how this has all played out.”

Cambodian Centre for Human Rights chairman Ou Virak, 16 July 2014, The Phnom Penh Post


« ... អញ្ចឹង ខ្ញុំសូមផ្ដាំ បើសិនជាករណី [ហ៊ុនសែនដាច់សរសៃឈាម] មានអញ្ចឹងមែនណា គួរតែវេចបង្វេចត្រៀបឲ្យស្រួល ក្រែងលោថាមានយថាហេតុអីមួយកើតឡើង ងាប់ខ្លួនឯងណា៎» 

CPP Prime Minister Hun Sen, 10 June 2014, TVKThey seem ready for a showdown. At the CPP corner, are those who are committed to keeping peace and order; at the CNRP corner, there are those who do not value peace and order on offer. The violent response of protesters on 15 July 2014 confirms both sides are prepared to make their opponents bleed.

Why do peace and order mean so much to the CPP and their personal interest groups, and yet mean so little to the CNRP and their supporters?

Perhaps, an obvious answer is that dividends from the peace and order in the past 20 years are not anywhere equitably distributed. Dividends to CPP beneficiaries are embedded in a continuation of their power and wealth accumulations from logging, land grabbing, mineral exploration, and infrastructure development, which have gone rather well with corruption, weakened institutions, and growing national debts.

However, the wealth accumulations are at the expense of the rest of the population. The CPP plays a zero sum game when their peace and order leave in the dump those a CPP minister Sun Chanthol refers to as their shareholders. The CPP economic land concessions forcefully displace landowners without acceptable compensations. Public servants’ wages must be supplemented with corrupt monies or moonlighting incomes. Garment workers work long hours for wages that barely make their ends meet, building up an industry that produces extraordinary profits, from which the CPP beneficiaries take a cut. The list of victims has been growing.

In short, the peace and order the haves enjoy become oppressions the have-nots must endure. Eventually, it is the widening gap that needs narrowing, in one way or another.

There is always a limit to all enjoyment and endurance. The CPP success in accumulating personal power and wealth for Hun Sen and his personal interest groups on the back of their victims may have reached the point of no return. When Hun Sen asks what he has done wrong to the country, it becomes clear the only reforms he ever needs are those that protect, if not strengthening, the status quo. Meanwhile, wide-spread land protests and industrial unrests in the past year, despite violent crackdowns, indicate the victims’ endurance may come to an end with the 15 July violent reaction.

Hence, violence suddenly appears to be the only option left, which at first glance best suits those with arms and mercenaries on command. Hun Sen may shed more blood in the street and win some battles in the short run, but history and time are on the side of popular uprisings. No one – that includes the Khmer Rouge – can increasingly do violence to their people without, sooner or later, succumbing to the victims’ power.

Any last minute scramble among opinion leaders for some cool head solution to a looming consequence of the CPP fundamental defects resembles rushing back to the drawing board to save Titanic after it has already hit the iceberg.

Thus, Hun Sen gives his best warning yet: “pack up and be ready, you may be dead”.


Ung Bun Ang
20vii14


(Pseng-Pseng is published on the first, tenth, and twentieth day of every month. Previous issues are archived at pseng-pseng.blogspot.com.au)

No comments:

Post a Comment